ઉત્પાદનો

સીધા જાર

  • ઢાંકણા સાથે કાચના સીધા જાર

    ઢાંકણા સાથે કાચના સીધા જાર

    સ્ટ્રેટ જારની ડિઝાઇન કેટલીકવાર વધુ અનુકૂળ વપરાશકર્તા અનુભવ પ્રદાન કરી શકે છે, કારણ કે વપરાશકર્તાઓ સરળતાથી જારમાંથી વસ્તુઓને ડમ્પ અથવા દૂર કરી શકે છે.સામાન્ય રીતે ખોરાક, મસાલા અને ખાદ્ય સંગ્રહના ક્ષેત્રોમાં વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવાય છે, તે એક સરળ અને વ્યવહારુ પેકેજિંગ પદ્ધતિ પ્રદાન કરે છે.