ઉત્પાદનો

રીએજન્ટ કાચની બોટલો

  • રીએજન્ટ કાચની બોટલો

    રીએજન્ટ કાચની બોટલો

    પ્રતિક્રિયા કાચની બોટલો કાચની બોટલો છે જેનો ઉપયોગ રાસાયણિક રીએજન્ટ સંગ્રહવા માટે થાય છે.આ બોટલો સામાન્ય રીતે એસિડ અને આલ્કલી પ્રતિરોધક કાચની બનેલી હોય છે, જે એસિડ, બેઝ, સોલ્યુશન અને સોલવન્ટ્સ જેવા વિવિધ રસાયણોને સુરક્ષિત રીતે સંગ્રહિત કરી શકે છે.