ઉત્પાદનો

નાની ડ્રોપર શીશીઓ

  • નાની કાચની ડ્રોપર શીશીઓ અને કેપ્સ/ ઢાંકણા સાથેની બોટલો

    નાની કાચની ડ્રોપર શીશીઓ અને કેપ્સ/ ઢાંકણા સાથેની બોટલો

    નાની ડ્રોપર શીશીઓનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે પ્રવાહી દવાઓ અથવા સૌંદર્ય પ્રસાધનોના સંગ્રહ અને વિતરણ માટે થાય છે.આ શીશીઓ સામાન્ય રીતે કાચ અથવા પ્લાસ્ટિકની બનેલી હોય છે અને ડ્રોપર્સથી સજ્જ હોય ​​છે જે પ્રવાહી ટપકવા માટે નિયંત્રિત કરવામાં સરળ હોય છે.તેઓ સામાન્ય રીતે દવા, સૌંદર્ય પ્રસાધનો અને પ્રયોગશાળાઓ જેવા ક્ષેત્રોમાં ઉપયોગમાં લેવાય છે.