ઉત્પાદનો

હેડસ્પેસ શીશીઓ

  • 10ml/ 20ml હેડસ્પેસ ગ્લાસ શીશીઓ અને કેપ્સ

    10ml/ 20ml હેડસ્પેસ ગ્લાસ શીશીઓ અને કેપ્સ

    અમે જે હેડસ્પેસ શીશીઓ ઉત્પન્ન કરીએ છીએ તે નિષ્ક્રિય ઉચ્ચ બોરોસિલિકેટ કાચની બનેલી છે, જે ચોક્કસ વિશ્લેષણાત્મક પ્રયોગો માટે અત્યંત વાતાવરણમાં નમૂનાઓને સ્થિર રીતે સમાવી શકે છે.અમારી હેડસ્પેસ શીશીઓમાં પ્રમાણભૂત કેલિબર્સ અને ક્ષમતાઓ છે, જે વિવિધ ગેસ ક્રોમેટોગ્રાફી અને ઓટોમેટિક ઈન્જેક્શન સિસ્ટમ માટે યોગ્ય છે.