ઉત્પાદનો

શેલ શીશીઓ

  • શેલ શીશીઓ

    શેલ શીશીઓ

    અમે નમૂનાઓની શ્રેષ્ઠ સુરક્ષા અને સ્થિરતાને સુનિશ્ચિત કરવા માટે ઉચ્ચ બોરોસિલેટ સામગ્રીથી બનેલી શેલ શીશીઓનું ઉત્પાદન કરીએ છીએ.ઉચ્ચ બોરોસિલેટ સામગ્રી માત્ર ટકાઉ નથી, પણ વિવિધ રાસાયણિક પદાર્થો સાથે સારી સુસંગતતા પણ ધરાવે છે, જે પ્રાયોગિક પરિણામોની ચોકસાઈને સુનિશ્ચિત કરે છે.