ઉત્પાદનો

નમૂનાની શીશીઓ

  • પ્રયોગશાળા માટે નમૂનાની શીશીઓ અને બોટલો

    પ્રયોગશાળા માટે નમૂનાની શીશીઓ અને બોટલો

    નમૂનાની શીશીઓનો હેતુ નમૂનાના દૂષણ અને બાષ્પીભવનને રોકવા માટે સલામત અને હવાચુસ્ત સીલ પ્રદાન કરવાનો છે.અમે ગ્રાહકોને વિવિધ સેમ્પલ વોલ્યુમો અને પ્રકારોને અનુકૂલિત કરવા માટે વિવિધ કદ અને રૂપરેખાંકનો પ્રદાન કરીએ છીએ.