ઉત્પાદનો

EPA પાણી વિશ્લેષણ શીશીઓ

  • 24-400 સ્ક્રુ થ્રેડ EPA પાણી વિશ્લેષણ શીશીઓ

    24-400 સ્ક્રુ થ્રેડ EPA પાણી વિશ્લેષણ શીશીઓ

    અમે પાણીના નમૂનાઓ એકત્રિત કરવા અને સંગ્રહિત કરવા માટે પારદર્શક અને એમ્બર થ્રેડેડ EPA પાણી વિશ્લેષણ બોટલ પ્રદાન કરીએ છીએ.પારદર્શક EPA બોટલો C-33 બોરોસિલિકેટ કાચની બનેલી હોય છે, જ્યારે એમ્બર EPA બોટલ ફોટોસેન્સિટિવ સોલ્યુશન માટે યોગ્ય હોય છે અને C-50 બોરોસિલિકેટ કાચની બનેલી હોય છે.