ઉત્પાદનો

ફ્લિપ કરો અને સીલ ફાડી નાખો

  • ફ્લિપ કરો અને સીલ ફાડી નાખો

    ફ્લિપ કરો અને સીલ ફાડી નાખો

    ફ્લિપ ઓફ કેપ્સ એ એક પ્રકારની સીલિંગ કેપ છે જેનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે દવાઓ અને તબીબી પુરવઠાના પેકેજીંગમાં થાય છે.તેની વિશેષતા એ છે કે કવરની ટોચ મેટલ કવર પ્લેટથી સજ્જ છે જે ખુલ્લી ફ્લિપ કરી શકાય છે.ટીયર ઓફ કેપ્સ એ સીલિંગ કેપ્સ છે જેનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે પ્રવાહી ફાર્માસ્યુટિકલ્સ અને નિકાલજોગ ઉત્પાદનોમાં થાય છે.આ પ્રકારના કવરમાં પ્રી-કટ સેક્શન હોય છે, અને યુઝર્સને કવર ખોલવા માટે આ વિસ્તારને હળવાશથી ખેંચવાની કે ફાડવાની જરૂર હોય છે, જેનાથી પ્રોડક્ટને એક્સેસ કરવાનું સરળ બને છે.